English version

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η καθιερωμένη εορτή της ΕΣΑμεΑ σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών

Οι ομιλίες οι οποίες έγιναν είχαν ως στόχο την κοινωνική διεκδίκηση και διαμαρτυρία δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ισότιμοι πολίτες και όχι αντικείμενα οίκτου και την διασφάλιση της ανεξαρτησίας και προστασίας τους από κάθε μορφή διάκρισης και αποκλεισμού. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνονται από την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ.

Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναμένουν και επιμένουν να διαμορφωθούν πραγματικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, καθόσον υφίστανται έντονη και άνιση μεταχείριση σε όλους τους τομείς της ζωής.

Η ΕΣΑμεΑ στις 3 Δεκεμβρίου 2009 έκλεισε 20 χρόνια δράσης από την ίδρυσή της και διεκδικεί μεταξύ των άλλων:

τη θεσμική θωράκιση της αναπηρίας μέσω: α) της άμεσης εφαρμογής στη χώρα μας της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, β) της θέσπισης Εκτελεστικού Νόμου που να εξιδεικεύει τα μέτρα και τις πολιτικές που επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας για τα άτομα με αναπηρία, γ) της θέσπισης νομοθεσίας για την τήρηση προδιαγραφών προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, στις Μεταφορές, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στα Αγαθά και τις Υπηρεσίες.

τη δημιουργία ενός σύγχρονου Συστήματος Εκπαίδευσης για όλα τα άτομα με αναπηρία μέσω: α) της λήψης μέτρων που να δίνουν σάρκα και οστά στη θεσμικά κατοχυρωμένη υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, β) της αύξησης των πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία από τον τακτικό προϋπολογισμό ή από άλλους πόρους, γ) της επέκτασης του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στα Νηπιαγωγεία, στα Ειδικά Σχολεία και στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων όλης της χώρας, δ) της ένταξης των βρεφών/ παίδων με αναπηρία πριν από το 4ο έτος της ηλικίας τους στην Προσχολική Αγωγή με την ‘ιδρυση και λειτουργία βρεφοσυμβουλευτικών και παιδικών σταθμών, ε) της ενίσχυσης του θεσμού των Τμημάτων Ένταξης στα Γενικά Σχολεία για την προώθηση της ένταξης των μαθητών με αναπηρία στο Γενικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, στ) της ίδρυσης νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των ήδη υφιστάμενων, ζ) της αναβάθμισης των υφιστάμενων Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), η) της διασφάλισης μιας Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανοιχτής σε όλους, από την οποία δηλαδή δεν θα αγνοούνται οι ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία, των εργαζομένων με αναπηρία και των εκπαιδευτικών με αναπηρία.

την προώθηση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση μέσω της α) άμεσης θέσπισης ενός νέου και σύγχρονου νόμου αποκλειστικά και μόνο για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, β) του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία, γ) της λήψης μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ν. 3304/2005 « Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

τη θέσπιση ενός ενιαίου αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας στη βάση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ.

τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου αρχών ασφαλιστικών παροχών στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που να αφορά στο σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας.

τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος υγείας και Πρόνοιας μέσω: α) της δημιουργίας πανελλαδικά ενός Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης, β) της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα άτομα με χρόνιες παθήσεις με την ίδρυση νέων εξειδικευμένων μονάδων και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων, γ) της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και της διασφάλισης  της δημόσιας χρηματοδότησής τους, δ) την ενίσχυση του τομέα της Πρόνοιας, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι ο πλέον υποχρηματοδοτούμενος, ε) της προώθησης της αποϊδρυματοποίησης και της δημιουργίας δικτύου δομών αυτόνομης, ημιαυτόνομης και προστατευόμενης διαβίωσης, στ) της δημιουργίας ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τη μακροχρόνια φροντίδα.

την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, μιας εκ των πλέον φτωχών ομάδων του πληθυσμού που υφίστανται εντονότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης για την οποία άλλωστε δεν ευθύνεται 

Στην ωραία αυτή εκδήλωση παραβρέθηκαν:

Η Υπουργός κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου, η Υφυπουργός κα Φ.Γεννηματά, η Υφυπουργός Παιδείας κα Ε. Χριστοφιλοπούλου, ο Υφυπουργός εργασίας κος Κουτρουμάνης, ο υπουργός Δικαιοσύνης κος Χ. Καστανίδης,  ο Γεν. Γραμματέας του υπουργείου εργασίας κος Τσέκος, η αντινομάρχης Αθηνών κα Βασιλάκου, ο αντινομάρχης Πειραιά κος Βαλσαμάκης, οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ κύριοι Οικονόμου, Διαμαντίδης, Πρωτόπαππας, Σκουλάκης, Βούρος, Κουρουμπλής, Καρύδης, Γείτονας και Εγκέρογλου,  από τη Ν.Δ ο κος Καντερές, από το ΣΥΡΙΖΑ η κα Αμανατίδου και από το ΛΑΟΣ ο κος Παπανδρέου.  Επίσης ήταν εκεί ο κος Βαρβαρίκας, ο κος Ρομανιάς και ο κος Κανδυλάκης από τη ΓΣΕΕ.

Ο Παν. Σύλ. Οικ για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)

Η  Παν. Ομοσπονδία Συλλόγων οικογενειών για την Ψυχική υγεία   (ΠΟΣΟΨΥ)

Καθώς και πλήθος άλλων φορέων.